หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  NAX SOLUTION
   
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
สภาพทั่วไป
 
การคมนาคม
 
 
 
ทางรถยนต์ เส้นทางสายพิษณุโลก - หนองตม ผ่านบ้านหาดใหญ่ หมู่ที่ 5 และบ้านหนองแขม หมู่ที่ 6 บริเวณทางแยก เขื่อนนเรศวร และเส้นทางสายพิษณุโลก - พิชัย (จ.อุตรดิตถ์) ผ่านบ้านดงสมอ หมู่ที่ 2 บ้านหนองแขม หมู่ที่ 7 (สายข้างคลองชล ประทานฝั่งตะวันตก)
 
แหล่งน้ำ
 
 
 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
  แม่น้ำสายหลัก ได้แก่ แม่น้ำน่าน มีต้นกำเนิดอยู่ในเทือกเขาหลวงพระบาง จังหวัดน่าน มีความยาวตลอด ลำน้ำ 740 กิโลเมตร ซึ่งยาวที่สุดในบรรดาแควต้นน้ำเจ้าพระยาด้วยกัน และถือเป็นแม่น้ำสายหลักในภาคเหนือและภาคกลาง ของไทย โดยจะไหลไปรวมกับแม่น้ำปิง กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 8 หมู่บ้าน
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
 
 

การไฟฟ้าได้รับบริการไฟฟ้าจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพรหมพิราม จำนวน 10 หมู่บ้าน
 
การสื่อสารในตำบล
 
 
 

ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองแขม ใช้เลขหมายโทรศัพท์จาก บริษัท ทีโอที จำกัด

ตำบลหนองแขมมีบุรุษไปรษณีย์ จำนวน 1 คน ตำบลหนองแขม

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ข่าวสารประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 แห่ง
  - หอกระจายข่าวเสียงตามสายประหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1 บ้านหัวดาน
  - หอกระจายข่าวเสียงตามสายประหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 บ้านดงสมอ
  - หอกระจายข่าวเสียงตามสายประหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านหาดใหญ่
  - หอกระจายข่าวเสียงตามสายประหมู่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านหาดใหญ่
  - หอกระจายข่าวเสียงตามสายประหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5 บ้านหาดใหญ่
  - หอกระจายข่าวเสียงตามสายประหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านหนองแขม
  - หอกระจายข่าวเสียงตามสายประหมู่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านหนองแขม
  - หอกระจายข่าวเสียงตามสายประหมู่บ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านคลองตาล
  - หอกระจายข่าวเสียงตามสายประหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9 บ้านคลองวังมะขาม
  - หอกระจายข่าวเสียงตามสายประหมู่บ้าน
หมู่ที่ 10 บ้านคลองตาล
 
ประปาในตำบล
 
 
 

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพรหมพิราม ประชาชนใช้ประปา หมู่ที่ 5,6,7

ประปาหมู่บ้าน ประชาชนใช้ประปาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,4,7,8,9,10
 
หน่วยธุรกิจในตำบล
 
 
 

โรงสีข้าว

อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์และรถยนต์
 
ทรัพยากรธรรมชาติ
 
 
 
ตำบลหนองแขมเป็นตำบลหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบด้วยป่าไม้ มีพื้นที่ดินที่เหมาะสม แก่การเพาะปลูกทำไร ทำนา
น้ำ แม่น้ำสายหลัก ได้แก่ แม่น้ำน่านมีต้นกำเนิดอยู่ในเทือกเขาหลวงพระบาง จังหวัดน่าน มีความยาวตลอดลำน้ำ 740 กิโลเมตร ซึ่งยาวที่สุด ในบรรดาแควต้นแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยกัน นับเป็นหนึ่งในแม่น้ำสายหลักในภาคเหนือ และภาคกลางของ ไทย โดยได้ไหลรวมกับแม่น้ำปิง กลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 081-394-3838
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10