หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
 
ข่าวสาร
 


 
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม  
     นายศรัณย์  ศรีภิรมย์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม เป็นประธานในการประชุมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม ไม่รับของขวัญ (No Gift  Policy) ให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ในสังกัด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 54 คน
สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
     1. เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ครู และบุคลากรทางการศึกษา งดรับของขวัญหรือของกำนันจากบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก
     2. เพื่อให้การให้ของขวัญแก่บุคคล หรือหน่วยงานภายนอก สามารถให้ได้ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม หรือมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม สามารถกระทำได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
     3. เพื่อให้การงดการรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดในทุกรณี เว้นแต่กรณีที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
     4. เพื่อส่งเสริมการอวยพรด้วยบัตรอวยพร หรือใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการให้ของขวัญ
     5. เพื่อแจ้งนโยบายการงดรับและการให้ของขวัญ ให้ผู้มีส่วนเสีย รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้ทราบโดยทั่วไป
     จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นทำให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักของคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ สำหรับการปฏิบัติราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ธ.ค. 2565 เวลา 13.38 น. โดย nongkham5

ผู้เข้าชม 36 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
บรรยากาศในการจัดกิจกรรม
ลำดับภาพที่ 1/4
บรรยากาศในการจัดกิจกรรม
ลำดับภาพที่ 2/4
บรรยากาศในการจัดกิจกรรม
ลำดับภาพที่ 3/4
บรรยากาศในการจัดกิจกรรม
ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
   
  NAX SOLUTION
   
  เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
ยินให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
“ทำงานอย่างสร้างสรรค์ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล นำพาคุณภาพชีวิต”
 
วิสัยทัศน์ อบต.หนองแขม
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 083-627-2299
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10