หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
กฏหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
คู่มืองานสารบรรณ [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
เบี้ยยังชีพ [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
คู่มือปฏิบัตงานพัสดุ [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
คู่มืองานธุรการ [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
คู่มือการเลื่อนระดับ [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
คู่มือการปฏิบัติงานหน้าที่ของครูผู้ดูแลเด็กเล็ก [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
คู่มือกองช่างโยธา [ 17 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)     2   
 
 
Link ที่น่าสนใจ