ท่านมีความประทับใจในด้านใดมากที่สุดกับการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ( 10 )
58.82%
การชำระภาษี ( 2 )
11.76%
การรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ( 2 )
11.76%
การดำเนินการรับ-ส่งผู้ป่วยในพื้นที่ ( 3 )
17.65%
อื่นๆ ( 0 )
0.00%