องค์การบริหารส่วนตำบล หนองแขม ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
วิสัยทัศน์
 
 
“ทำงานอย่างสร้างสรรค์ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล นำพาคุณภาพชีวิต”
 
 
กลยุทธ์
 
 
ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาถนน ประปา ไฟฟ้า แหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
 
ส่งเสริมการสร้างรายได้ สร้างกลุ่มอาชีพ และรักษาสุขภาพอนามัยเพิ่มขึ้น
 
ส่งเสริมการศึกษา มีสวัสดิการ ป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด นันทนาการ กีฬา
 
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร การทำงาน การพัฒนาท้องถิ่น
 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
ส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม
ยินให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 083-627-2299
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10